ຮູບພາບກຽ່ວກັບກົດໝາຍ

ຮູບພາບກຽ່ວກັບກົດໝາຍ

ໃນຕອນ ເຊົ້າ ເວລາ 08 ໂມງ 30  ນາທີ, ຂອງວັນທີ 09 ເດືອນ07ປີ.2020 ສະຖານທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ປທສໄດ້ຈັດເປີດຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກັບການພັດທະນາຂອງເວັບໃຊ, ການນຳໃຊ້ຟາດຟອມເວັບໄຊຂອງລັດພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ

        ມີບັນດາທ່ານຕ່າງໜ້າຈາກ05ແຂວງ ແລະ 01 ສູນ ຄື: ແຂວງ ອັດຕະປື, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ແຂວງວຽງຈັນ , ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ສູນອີນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ.

  1. ຈຸດປະສົ່ງ
  1. ເພື່ອນຳສະເໜີວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບ ແຟດຟອມ ເວັບໄຊມາດຕະຖານຂອງລະຖະບານ;
  2. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງລັດຫັ່ນມານຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນພື້ນຖານໃນການຂຽນເວັບໄຊ.
  1. ເນື້ອໃນ
  2.  
  1. ນຳສະເໜີ, ການຕິດຕັ້ັ້ງລະບົບເວັບເຊີເວີຈຳລອງ, ເຊີເວີຖານຂໍ້ມູນ, ໃນເຄື່ອງຈຳລອງ ແລະ ເຄື່ອງເຊີເວີລະບົບໃນລະບົບຄາວ;
  2. ການບໍລິຫານຜູ້ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຊົມໃຊ້ງານ: ການຈັດການ(ສ້າງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ລຶບ)ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ແລະ ການກຳນົດສິດຕ່າງໆ;
  3. ການສ້າງແບນເນີ ແລະ ກຳນົດສີສັນຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊ, ການສ້າງເມນູຫຼັກ ແລະ ເມນູຍ່ອຍ; ກຳນົດເນື້ອຫາ, ສ້າງເນື້ອຫາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ.
  1. ຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານ........................................................................................................................................................................................................................................

ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ02.ວັນ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາ....... ວັນທີ10 ເດືອນ 07ປີ2020

 

 

ກຽ່ວກັບຂໍ້ກົດໝາຍ
ເນື້ອຫາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ວາລາສານໄອຊີທີ
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອັດຕະປື