ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (ລາວຈີແຊັດ) ໃຫ້ບັນດາພາຍໃນພະແນກລອງນຳໃຊ້.

15/02/2021

ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (ລາວຈີແຊັດ) ໃຫ້ບັນດາພາຍໃນພະແນກລອງນຳໃຊ້.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (ຈີແຊັດ)
ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021 ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ໄດ້ເປີກກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (ຈີແຊັດ) ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັບ-ສົ່ງເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງພາກລັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ສົ່ງເສີມທັກສະດ້ານວຽກງານ ໄອທີ ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ ລະບົບ ICT ເຂົ້າໃນວຽກງານ ບໍລິຫານລັດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.

ໃຫ້ກຽວເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ຂັນທອງ ຍິ້ນດາວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ມີຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຂະແໜງຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ ຍິງ 9 ທ່ານ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ກຽ່ວກັບຂໍ້ກົດໝາຍ
ເນື້ອຫາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ວາລາສານໄອຊີທີ
ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ