ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 57 ປີ,(13 ມີນາ,1965 - 13 ມີນາ 2022)

17/03/2022

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 57 ປີ,(13 ມີນາ,1965 - 13 ມີນາ 2022)

ໃນວັນທີ16 ມີນາ 2022 ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 57 ປີ,(13 ມີນາ,1965 - 13 ມີນາ 2022).ເຊິ່ງຈັດໂດຍກົມໄປສະນີຜ່ານລະບົບອອນລາຍໂດຍມີບັນດາພະແນກ ຕສ ແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດທີໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີເຂົ້າຮ່ວມທົ່ວປະເທດ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ກຽ່ວກັບຂໍ້ກົດໝາຍ
ເນື້ອຫາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ວາລາສານໄອຊີທີ
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອັດຕະປື