ໃນວັນ ທີ 14 ມີນາ 2023 ຜ່ານມາ , ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ETL, LTC & UNITEL ຈັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ກິລາບານເຕະ ຊິງຂັນ ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກ , ເພື່ອສ້າງຂະບວນການ ສະເຫຼີມສະຫລອງ 2 ວັນສຳຄັນ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ , ໃນຂົງເຂດ

20/03/2023

ໃນວັນ ທີ 14 ມີນາ 2023  ຜ່ານມາ , ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ  ETL, LTC &  UNITEL  ຈັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ກິລາບານເຕະ ຊິງຂັນ ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກ , ເພື່ອສ້າງຂະບວນການ ສະເຫຼີມສະຫລອງ 2 ວັນສຳຄັນ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ , ໃນຂົງເຂດ

 

ກຽ່ວກັບຂໍ້ກົດໝາຍ
ເນື້ອຫາສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ວາລາສານໄອຊີທີ
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອັດຕະປື